Bridgeclub Soesterberg

                                     WEDSTRIJDREGLEMENT BRIDGECLUB SOESTERBERG
                  
 
1.      De Bridgeclub Soesterberg organiseert op haar clubavond een “parencompetitie”.

2.      Op de clubavond wordt gespeeld volgens de regels van de NBB.

3.      De indeling van de A en B lijn voor de competitie begint op evenwichtige wijze.

4.      Deelname aan deze competitie staat open voor leden van de club.

5.      De leden kiezen zelf hun partner en delen dit mede aan de TC.

6       Op grond van behaalde resultaten worden de paren in de A of B lijn ingedeeld.

7.      Een paar, waarvan beide leden nieuw zijn, starten in de B lijn.

8.      Een paar wat opnieuw gevormd wordt door bestaande leden

         krijgt een plaats toebedeeld in overleg met de TC, rekeninghoudend met beide 
         gemiddelde plaatsingcijfers.

  9.    Per seizoen worden 5 series van 6 speelavonden gespeeld.

10.    In beide lijnen is de systeemkaart verplicht.

11.    Per serie wordt een klassement opgesteld,gebaseerd op het gemiddelde van de behaalde percentages.

12.    Indien men 1 maal niet speelt krijgt men het eigen gemiddelde E.G. van de lopende serie. Bij 2 maal 

         afwezigheid E.G. – 5%. Bij 3 maal afwezigheid E.G. – 10% en bij 4 maal afwezigheid volgt degradatie.
         Afwezigheid  in clubbelang geeft E.G.

13.    Indien men 3 avonden of meer per serie heeft gemist kan er niet gepromoveerd worden.

14.    Indien men 3 avonden niet speelt en men zit in de  degradatiezone dan degradeert men.

15.    Indien een vast koppel uit de A lijn 4 weken of langer met vakantie is of door ziekte verstek moet laten 

         gaan, blijft men bij terugkeer in de “eigen” A lijn spelen.

16.                                 Gelegenheidskoppels :

          * indien een spelermet een andere spelerin zijn eigen lijn speelt krijgen beide spelers de behaalde score. 
          * indien een A speler met een A speler in de B speelt, krijgen beide speler de behaalde score – 2%.
          * indien een B speler met een B speler in de A lijn speelt,  krijgen beide spelers de behaalde score + 2%.

17.    Indien een A speler en een B speler samen spelen ongeacht in welke lijn, behouden beide spelers hun eigen 

         gemiddelde.

18.    Een vast koppel dient minimaal 3 maal samen te spelen in de lopende serie , anders vallen ze terug naar de 

          laatste plaats in hun lijn met die verstande dat ze niet degraderen.

19.    Na afloop van iedere serie  wordt een nieuwe groepsindeling gemaakt waarbij de 3 laagst geklasseerde

         paren degraderen en de 3 hoogst geklasseerde paren promoveren. De T.C. zal bij toe of afname van het
         ledenbestand tussentijds versterkte promotie en/of degradatie kunnen toepassen. De leden dienen hiervan
         echter vóór aanvang van een competitieronde in kennis te worden gesteld.

20.    De plaatsing in het clubklassement na 5 series is bepalend voor de indeling in het nieuwe seizoen.

21.    Voor het bepalen van de clubkampioen wordt na de 5e serie een klassement opgemaakt door de behaalde 

         plaatsingcijfers per serie op te tellen. Het paar met de laagste score is dan de clubkampioen.

22.    Bij gelijke stand telt het behaalde percentage, degene met de hoogste score is de nieuwe clubkampioen.

23.    De bridgeclub Soesterberg gebruikt bij haar clubavonden het NBB rekensysteem.

24.    Meester-punten worden toegekend voor de Wintercompetitie en voor de Topintegraalcompetitie.

25     Daar waar het reglement niet in voorziet, beslist de TC.

26.    Protest tegen de uitslag? Zie art. 79C van het NBB reglement.

27.    Protest tegen arbitrale score? Zie art. 88-92 en 93 van het NBB reglement.

28.    Reclameren over de uitslag van de laatst gespeelde zitting is mogelijk tot 24 uur na de zitting.

         2 Oktober  2012

         De TC. 

         Lenie Geerlings, Frans van Dillen, Wim Harmsen

zondag 17 januari 2021

            Blommetje

Plus

                    BMU

            cornershop

Soesterberg Vliegerdorp

TSC